Φαρμακευτική Δαπάνη

06.09.2017 – Αίτημα παροχής στοιχείων για την Φαρμακευτική Δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή)

06.09.2017 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, με θέμα: «Αίτημα παροχής στοιχείων για την Φαρμακευτική Δαπάνη (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή)»

15.05.2017 – Διατάξεις Φαρμάκου

15-05-2017 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Νικόλαο Μανιό, Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Διατάξεις Φαρμάκου»