ΦΥΚ – Ορφανά Φάρμακα – Σπάνιες Παθήσεις

24.01.2019 – Κατάργηση υποχρεωτικής γνωμάτευσης από γιατρό κρατικού νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής για ΦΥΚ

24-01-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, με θέμα: «Κατάργηση υποχρεωτικής γνωμάτευσης από το γιατρό Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για συνταγές...