ΦΥΚ – Ορφανά Φάρμακα – Σπάνιες Παθήσεις

10.05.2013 – Ορφανά Φάρμακα

10-05-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Μ. Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας με θέμα:”Ορφανά Φάρμακα”