Κλινικές Μελέτες

25.02.2014 – Bελτίωση της διαδικασίας κατάθεσης του φακέλου Κλινικής Μελέτης προς έγκριση

25-02-2014 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αθανάσιο Παπαβασιλείου, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, σχετικά με τη βελτίωση της διαδικασίας κατάθεσης του φακέλου Κλινικής Μελέτης προς...