Νοσοκομειακή Τιμή

05.05.2011 – Προάσπιση της Νοσοκομειακής Τιμής των φαρμάκων του Διευρυμένου Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών φαρμάκων από τη μείωση του κέρδους των Φαρμακεμπόρων (Ν. 3918/2011)

05-05-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων, με θέμα: «Προάσπιση της Νοσοκομειακής Τιμής των φαρμάκων του Διευρυμένου Καταλόγου του Ν. 3816 και των ορφανών φαρμάκων από τη...

23.03.2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ντίνο Ρόβλια, Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

23-03-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ντίνο Ρόβλια, Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με τον προσδιορισμό της νοσοκομειακής τιμής και το ποσοστό κέρδους...