Ταινία Γνησιότητας

24.02.2012 – Ο ΣΦΕΕ κοινοποιεί το υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και περιλαμβάνει όλες τις θέσεις και προτάσεις του ΣΦΕΕ αναφορικά με το Σχέδιο του εφαρμοστικού νόμου

24-02-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

06.02.2012 – Η Επιστολή περιλαμβάνει τις θέσεις του ΣΦΕΕ για τον Εξορθολογισμό της Φαρμακευτικής Δαπάνης σε απάντηση του Σχεδίου Συνεννόησης για Εξειδικευμένη υπό Όρους Οικονομική Πολιτική σχετικά με το φάρμακο

06-02-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης