Τιμές Φαρμάκων

“Άμεση ένταξη στο Θετικό Κατάλογο και αποζημίωση των νέων πρωτότυπων φαρμάκων που τιμολογήθηκαν στις 6/8/2013

21-10-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ, την κα Μαρία Σκουρολιάκου, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ και τον κ. Νικόλαο Χούλη, Πρόεδρο Επιτροπής Κατ’αρτισης Λίστας...

Παρατηρητήριο Τιμών

18-10-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας με θέμα: “Παρατηρητήριο Τιμών”

Τιμολόγηση νοσοκομειακών φαρμάκων

07-10-2013 – Επιστολή που εστάλη από την κα Παναγιώτα Λίτσα, Διευθύντρια Διεύθυνσης Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ προς ΣΦΕΕ-ΠΕΦ με θέμα: “Τιμολόγηση νοσοκομειακών φαρμάκων”