Τιμές Φαρμάκων

Υποτίμηση Ουγγρικού νομίσματος

22-03-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Νίκο Καραπάνο, Διευθυντή Δ/νσης Φαρμάκων & Φαρμακείων του Υπουργείου Υγείας με θέμα: “Υποτίμηση Ουγγρικού νομίσματος”

Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Υπ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151, σχετικά με τις Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων

22-03-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων με θέμα: “Εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Υπ. Αριθ. ΔΥΓ3(α)/οικ.ΓΥ/151, σχετικά με τις Διατάξεις...