Τιμές Φαρμάκων

Σχετικά με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις προαιρετικές εκπτώσεις και το rebate για τα φάρμακα του Ν. 3816/2010

17-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Σχετικά με τη νέα Υπουργική Απόφαση για τις προαιρετικές εκπτώσεις και το rebate για τα φάρμακα του...

Δελτίο Τιμών με νέα Φάρμακα

09-05-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Δελτίο Τιμών με νέα Φάρμακα”

Έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων

06-04-2012 – Επιστολή της κας Ζωής Δέδε, Προέδρου της Επιτροπής Τιμών του Υπουργείου Υγείας, προς ΣΦΕΕ με θέμα: “Έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων”