Τιμές Φαρμάκων

02.05.2019 – Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων φαρμακευτικών προϊόντων προς ανατιμολόγηση

02-05-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους κ.κ. Ιωάννη Μαλέμη, Πρόεδρο του ΕΟΦ και Ηλία Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ, με θέμα: «Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων...

18.04.2019 – Διευκρινιστικό ερώτημα επί του Σχέδιο Κανονιστικής Πράξης αναφορικά με τις τιμές αποζημίωσης

18-04-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους κ. Ανδρέα Ξανθό, Υπουργό Υγείας, κ. Γεώργιο Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας και κ. Ιωάννη Ποδηματά, Ειδικό Σύμβουλο Γενικού Γραμματέα...

15.04.2019 – Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων φαρμακευτικών προϊόντων προς ανατιμολόγηση

15-04-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ιωάννη Μαλέμη, Πρόεδρο του ΕΟΦ και κ. Ηλία Γιαννόγλου, Αντιπρόεδρο του ΕΟΦ με θέμα: «Αίτημα για παράταση υποβολής φύλλων έρευνας και στοιχείων...