Τιμές Φαρμάκων

07.03.2019 – Αίτημα για παροχή προσχέδιου Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την ψηφισθείσα Τροπολογία με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ»

07-03-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κ. Γεώργιου Γιαννόπουλου με θέμα: «Αίτημα για παροχή προσχέδιου Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την ψηφισθείσα...