Τιμές Φαρμάκων

10.04.2019 – Σχόλια επί του Τελικού Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης της 9ης Απριλίου 2019 αναφορικά με την Τιμολόγηση Φαρμάκων

10-04-2019 – Επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, με θέμα: “Σχόλια επί του Τελικού Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης της 9ης Απριλίου 2019 αναφορικά με την Τιμολόγηση...

07.03.2019 – Αίτημα για παροχή προσχέδιου Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την ψηφισθείσα Τροπολογία με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ»

07-03-2019 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς το Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, κ. Γεώργιου Γιαννόπουλου με θέμα: «Αίτημα για παροχή προσχέδιου Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την ψηφισθείσα...