Τιμητική Αμοιβή

Επιστολή σχετικά με τη Δημοσιοποίηση παροχών από τις ΦΕ και τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

17-06-15 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Κ. Αντωνίου, Πρόεδρο ΕΟΦ, σχετικά με τη Δημοσιοποίηση από τις ΦΕ παροχών προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς και...

Σχετικά με καταβολή τιμητικής αμοιβής

20-10-2013 – Επιστολή κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Προέδρου του ΕΟΦ προς τον κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας και την κα Χ. Παπανικολάου, Γενική Γραμματέα Δημόσιας Υγείας με θέμα: “Σχετικά με...