Φαρμακευτική Νομοθεσία

Φαρμακευτική Νομοθεσία

Α.1. Αποζημίωση-Λίστα (Θετική-Αρνητική)

Α.2. Θέματα Συνταγογράφησης (offlabel, INN)

Β.1. Διατάξεις Τιμολόγησης (Τιμές)

Β.2. Claw-back / Δαπάνη

Β.3. Rebate - έκτακτο τέλος 15% - χονδρεμπορικό κέρδος

Γ.1. Φάρμακα για Σοβαρές Ασθένειες – Ορφανά

Γ.2. Γενόσημα

Γ.3. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. - OTC

Γ.4. Συμπληρώματα διατροφής - Τρόφιμα για δίαιτες

Γ.5. Καλλυντικά

Γ.6. Ιατρικά Βοηθήματα - Ιατροτεχνολογικά - Μάσκες (PPE)

Γ.8. Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

Δ.1. Δεοντολογία - Ιατρική Ενημέρωση - Προώθηση

Δ.2. Διαφήμιση - Ενημέρωση Κοινού

1. Covid-19

2. Αμοιβαία αναγνώριση αδειών κυκλοφορίας - Κεντρική Κοινοτική Διαδικασία Έγκρισης

3. Ανακύκλωση / Διαχείριση Αποβλήτων

4. Βιοϊσοδυναμία

5. Δημόσιες Προμήθειες / Συμβάσεις ΕΠΥ-ΕΚΑΠΥ

8. Εξαγωγές - Παράλληλο εμπόριο

9. ΕΟΦ

10. Επιστροφές - Καταστροφές φαρμάκων

11. ΕΣΥ - ΠΕΔΥ - ΔΥΠΕ

13. Θεσμικά

14. ΕΟΠΥΥ

15. Κοινωνική Ασφάλιση - Πρόνοια

16. Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

18. Νοσοκομεία - Προμήθειες Νοσοκομείων

19. Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική - Κλινικές μελέτες

20. Παράβολα - Τέλη - Πρόστιμα

22. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

24. Ταινία γνησιότητας - EMVO - HEMVO

25. Φαρμακαποθήκες Πρατήριο - Υποαντιπροσωπεία

26. Φαρμακεία

27. Φαρμακοεπαγρύπνηση

28. Χρέη Νοσοκομείων - Συμψηφισμοί

ΦΕΚ 2021

ΦΕΚ 2020