Φαρμακευτική Νομοθεσία

Φαρμακευτική Νομοθεσία

2. Covid-19

4. Rebate-Clawback-έκτακτο τέλος 15%

5. Αμοιβαία αναγνώριση αδειών κυκλοφορίας- Κεντρική Κοινοτική Διαδικασία Έγκρισης

6. Ανακύκλωση

7. Βιοϊσοδυναμία

8. Γενόσημα

10. Δεοντολογία

11. Δημόσιες Προμήθειες / Συμβάσεις ΕΠΥ-ΕΚΑΠΥ

13. Εξαγωγές-Παράλληλο εμπόριο

14. ΕΟΦ

15. Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

16. Επιστροφές-Καταστροφές φαρμάκων

17. ΕΣΥ - ΠΕΔΥ - ΔΥΠΕ

19. Θέματα Συνταγογράφησης

20. Θεσμικά

21. Ιατρικά Βοηθήματα – Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

22. Ιατρική Ενημέρωση - Προώθηση

23. ΕΟΠΥΥ

24. Καλλυντικά

25. Κοινωνική Ασφάλιση – Πρόνοια

26. Λίστα-Αρνητική Λίστα-Αποζημίωση

27. Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

28. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. - OTC

29. Νοσοκομεία-Προμήθειες Νοσοκομείων

30. Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική-Κλινικές μελέτες

32. Παράβολα-Τέλη-Πρόστιμα

35. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

38. Ταινία γνησιότητας

39. Τιμές

40. Φάρμακα για σοβαρές ασθένειες

41. Φαρμακαποθήκες

42. Φαρμακεία

43. Φαρμακοεπαγρύπνηση

45. Χρέη Νοσοκομείων – Συμψηφισμοί

ΦΕΚ 2020

ΦΕΚ 2019

ΦΕΚ 2018

ΦΕΚ 2017

ΦΕΚ 2016

ΦΕΚ 2015

ΦΕΚ 2014