Φαρμακευτική Νομοθεσία

Φαρμακευτική Νομοθεσία

3. Rebate-Clawback-έκτακτο τέλος 15%

4. Αμοιβαία αναγνώριση αδειών κυκλοφορίας- Κεντρική Κοινοτική Διαδικασία Έγκρισης

5. Ανακύκλωση

6. Βιοϊσοδυναμία

7. Γενόσημα

10. Δημόσιες Προμήθειες / Συμβάσεις ΕΠΥ-ΕΚΑΠΥ

12. Εξαγωγές-Παράλληλο εμπόριο

13. ΕΟΦ

14. Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

15. Επιστροφές-Καταστροφές φαρμάκων

16. ΕΣΥ - ΠΕΔΥ - ΔΥΠΕ

18. Θέματα Συνταγογράφησης

19. Θεσμικά

20. Ιατρικά Βοηθήματα – Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

21. Ιατρική Ενημέρωση - Προώθηση

22. ΕΟΠΥΥ

23. Καλλυντικά

24. Κοινωνική Ασφάλιση – Πρόνοια

25. Λίστα-Αρνητική Λίστα-Αποζημίωση

26. Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας

27. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. - OTC

28. Νοσοκομεία-Προμήθειες Νοσοκομείων

29. Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική-Κλινικές μελέτες

31. Παράβολα-Τέλη-Πρόστιμα

34. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

37. Ταινία γνησιότητας

38. Τιμές

39. Φάρμακα για σοβαρές ασθένειες

40. Φαρμακαποθήκες

41. Φαρμακεία

42. Φαρμακοεπαγρύπνηση

44. Χρέη Νοσοκομείων – Συμψηφισμοί

ΦΕΚ 2019

ΦΕΚ 2018

ΦΕΚ 2017

ΦΕΚ 2016

ΦΕΚ 2015

ΦΕΚ 2014

ΦΕΚ 2013

ΦΕΚ 2012

ΦΕΚ 2011

ΦΕΚ 2010

ΦΕΚ προ 2010