ΦΕΚ 227/Α/18.11.2020 – Νόμος 4753/2020

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4753 227/Α/18.11.2020 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...

ΦΕΚ 78/A/24.05.2019 – NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4613

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4613 78/A/24.05.2019 Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των...

ΦΕΚ 497/B/28.02.2012 – Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353 497/B/28.02.2012  Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του...