ΦΕΚ 238/Α/04.12.2021 – Νέος Νόμος 4865/21: Νέα ΕΚΑΠΥ ΝΠΙΔ/ Τιμολόγηση/ Αποζημίωση/ Συμμετοχή Ασφαλισμένων/ Ανασφάλιστοι/ Συνταγογράφηση

  Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα ΝΟΜΟΣ Υπ’ Αριθμ. 4865/21 238/Α/04.12.2021 Άρθρο 38: Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους...

ΦΕΚ 227/Α/18.11.2020 – Νόμος 4753/2020

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4753 227/Α/18.11.2020 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και...

ΦΕΚ 78/A/24.05.2019 – NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4613

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4613 78/A/24.05.2019 Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των...