ΦΕΚ 3959/Β/27.08.2021 – ΝΕΑ ΚΥΑ – Διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης στον υποχρεωτικό εμβολιασμό εργαζομένων του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021

  Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.52796 3959/Β/27.08.2021 Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού...