ΦΕΚ 2767/B/7.7.2020 – Κανόνες τήρησης αποστάσεων λόγω COVID-19 (καταργεί την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 2767/B/7.7.2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης...

ΦΕΚ 2684/B/01.07.2020 – Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αριθμ. οικ. 26308/768 2684/B/01.07.2020 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον...