ΦΕΚ 1733/Β/27.04.2021 – Υποχρεωτική τηλεργασία και προσέλευση των εργαζομένων κατά τον Μάιο 2021

  Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Αριθμ. οικ. 23182 1733/Β/27.04.2021 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του...