ΦΕΚ 456/B/06.02.2021 – Παράταση των μέτρων στήριξης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέχρι τις 28.2.2021

  Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα Aριθμ. 5648/120 456/B/06.02.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β΄ 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής...