ΦΕΚ 69/Α/18.03.2023 – Νέος Νόμος Υπ. Υγείας: 5034/2023: Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις». Ο νόμος αυτός αποτελεί παρακολούθημα του υπ΄ αριθμ. Ν. 5015/2023 (κύρωση Συμβάσεων μεταξύ του Ι.Σ. Νιάρχου και Δημοσίου για αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της υγείας και άλλες διατάξεις).

Sorry you have no rights to view this post!