ΦΕΚ 168/Α/30.10.2019 – Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4635 168/Α/30.10.2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις   Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα: Άρθρο 81. Σύμβαση μελέτης /...

ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 – Μεταφορά ΗΔΙΚΑ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

  Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 119/Α/08.07.2019 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους...

ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017 – Νόμος 4472/2017 (Μνημόνιο 4)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472 74/Α/19.05.2017   Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής τω...