Παρουσιάσεις – Γραφήματα

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΦΕΕ

25 Σεπτεμβρίου 2012 Υποστηρικτικό υλικό από τη Συνέντευξη Τύπου του ΣΦΕΕ, που ακολούθησε της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου (Μετάφραση)

11ο Ετήσιο Συνέδριο Healthworld 2012

11 Σεπτεμβρίου 2012 Παρουσίαση του Προέδρου του ΣΦΕΕ κου Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή, στο πλαίσιο του 11ου Ετήσιου Συνεδρίου Healthworld 2012 Παρουσίαση του Αντιπροέδρου του ΣΦΕΕ κου Πασχάλη...