Στοιχεία ΟΟΣΑ

Health at a Glance: Europe 2014

Η τελευταία έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ ” Health at a Glance: Europe 2014 ” η οποία περιέχει επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στα ευρωπαϊκά Συστήματα Υγείας αλλά...

Health at a Glance 2013 – OECD indicators

Η τελευταία έκδοση “Health at a Glance 2013” από τον ΟΟΣΑ, η οποία περιέχει τα πιο πρόσφατα επίσημα συγκρίσιμα δεδομένα και τάσεις σχετικά με τα διεθνή συστήματα υγείας. Δείτε επισημανσμένα με...