Κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfEEρουμε» για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες των απομακρυσμένων περιοχών – Το «προΣfΕΕρουμε» βρέθηκε στη Φλώρινα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2016

Πρωτοβουλία ΣΦΕΕ – ΕΕΣ για την κάλυψη αναγκών σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικά υλικά, είδη πρώτης ανάγκης και αναλώσιμα για παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές