Κοινωνική πρωτοβουλία «προΣfEEρουμε» για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες των απομακρυσμένων περιοχών – Το «προΣfΕΕρουμε» βρέθηκε στη Φλώρινα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2016

Πρωτοβουλία ΣΦΕΕ – ΕΕΣ για την κάλυψη αναγκών σε φαρμακευτικά σκευάσματα, υγειονομικά υλικά, είδη πρώτης ανάγκης και αναλώσιμα για παιδιά σε απομακρυσμένες περιοχές

Δελτίο Τύπου ΣΦΕΕ

Ενθαρρυντικό το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Ανακοίνωση ΣΦΕΕ

Σχετικά με τη Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη δημοσιοποίηση παροχών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων