Αρχείο

Καθορισμός προϋποθέσεων πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1753/Β/28.6.2014 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης...