Αρχείο

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Aπόφαση Γ.Π/οικ.56432   Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1753/Β/28.6.2014   Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα...