Ιατρική Ενημέρωση

19/05/2010 – Γνωμοδοτικό σημείωμα για την συμμετοχή Ελλήνων γιατρών σε συνέδρια που οργανώνονται στο εξωτερικό από αλλοδαπές εταιρείες

19/05/2010 - Γνωμοδοτικό σημείωμα για την συμμετοχή Ελλήνων γιατρών σε συνέδρια που οργανώνονται στο εξωτερικό από αλλοδαπές εταιρείες Αρχείο doc (55KB)

16/04/2010 – Επισημάνσεις στη χρηματοδότηση εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης, από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες

Εγκύκλιος ΕΟΦ Αρ. Πρωτ. : 25387 16/04/2010 με θέμα: "Επισημάνσεις στη χρηματοδότηση εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης, από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες, σύμφωνα με την εγκύκλιο 6434/28-01-10...