Κώδικας Δεοντολογίας Ασθενών

01/10/2014 – Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών

Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τις Σχέσεις μεταξύ των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των ενώσεων ασθενών με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του...