Συνέδρια – Κώδικας Δεοντολογίας

14-06-2021 – Νέες προϋποθέσεις οικον. διαχείρισης αμοιβών για συμμετοχή σε Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων

14-06-2021 – Έγγραφο της της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΕΟΦ με θέμα “Διαδικασία και προϋποθέσεις για την αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης των αμοιβών του ιατρικού, λοιπού επιστημονικού...