Τράπεζα Φαρμάκου

Τράπεζα Φαρμάκου

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει ως αποτέλεσμα το 1/3 σχεδόν του πληθυσμού και κυρίως οι ανασφάλιστοι και άποροι να μην έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Η μεγάλη διάσταση του φαινομένου και οι συνεχείς εκκλήσεις για δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα, έχουν φέρει στην επιφάνεια αρκετές πρωτοβουλίες, οι οποίες συνήθως είναι αποσπασματικές και ανεπαρκείς, ενώ εγείρουν και θέματα αναφορικά στον τρόπο συλλογής, φύλαξης και διάθεσης των φαρμάκων που ακολουθείται.

 

 

Ο ΣΦΕΕ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης προχώρησε στη σύσταση της «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους, ώστε η κρίση της οικονομίας να μην μετατραπεί σε κρίση της ΥγείαςΟ ΣΦΕΕ αναγνωρίζει ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και αναλαμβάνει έτσι και την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το χώρο δράσης του. Έτσι, ενώνουμε τις εταιρίες – μέλη μας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης Φαρμάκων, το οποίο θα συντονίζει κεντρικά ο ΣΦΕΕ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία σύμφωνα με την οποία δημιουργείται ένα Δίκτυο, μια αλυσίδα συνεργαζόμενων φορέων, που συμπράττουν για τη συλλογή και δωρεάν διάθεση φαρμάκων σε άπορους και ανασφάλιστους και που ο ΣΦΕΕ συντονίζει κεντρικά.

 

 

Στόχος της «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ» είναι να στέκονται διαρκώς αρωγοί τόσο ο ΣΦΕΕ ως θεσμικός φορέας, όσο και ολόκληρη η Φαρμακευτική Βιομηχανία, αλλά και οι Εταιρίες-Μέλη ξεχωριστά με την ενεργό συμβολή και συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάγκη που υπάρχει, ικανοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα αιτήματα για φαρμακευτική περίθαλψη βάσει των δυνατοτήτων τους και με τρόπο συντονισμένο και οργανωμένο να συνεισφέρουν ουσιαστικά, ώστε οι ανασφάλιστοι και άποροι να έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη.

Συνοπτικά, η «Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ» λειτουργεί ως εξής:

 

  1. Ο ΙΣΑ & Λοιποί Αξιόπιστοι Φορείς θα καταγράφουν και θα αποστέλλουν στον ΣΦΕΕ τις ανάγκες τους μηνιαίως.
  2. Ο ΣΦΕΕ  αξιολογεί τα αιτήματα και υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας με τους φορείς που πληρούν τα κριτήρια.
  3. Ο ΣΦΕΕ  διερευνά πόσα αιτήματα μπορούν να καλυφθούν από τα ληξιπρόθεσμα φάρμακα και όσα δεν μπορούν να καλυφθούν θα τα προωθεί στις εταιρίες-μέλη του για να τα ικανοποιούν απευθείας από το κανονικό τους απόθεμα, βάσει των δυνατοτήτων τους.
  4. Οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΦΕΕ παρέχουν φάρμακα από το στοκ τους αλλά και από επιστρεφόμενα σκευάσματα βάσει των δυνατοτήτων τους.
  5. Ο ΣΦΕΕ λειτουργεί συντονιστικά για όλη τη διαδικασία.

Με τη δημιουργία της «Τράπεζας Φαρμάκων ΣΦΕΕ- Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους επιδιώκουμε:

 

  1. Να συμβάλουμε ουσιαστικά στη Δημόσια Υγεία και σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη.
  2. Να τονίσουμε ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στη συλλογή, φύλαξη και διάθεση φαρμάκων, να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια και να ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία.
  3. Να προβάλλουμε το όραμα μας, αλλά και το έργο μας σε όλη την ελληνική κοινωνία.
  4.  Να δίνουμε εμείς πρώτοι το παρόν στην κοινωνική ανάγκη της εποχής, συγκεντρώνοντας αθροιστικά τη δύναμη που έχουμε.

Για το πρόγραμμα Τράπεζα Φαρμάκων ΣΦΕΕ – Δίκτυο Συλλογής και Δωρεάν Διάθεσης» για άπορους και ανασφάλιστους μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξής:

ΙΣΑ

Υπεύθυνες Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής: κα Ελένη Δουλιανάκη, Παιδίατρος, τηλ.: 6972702589 & κα Άννα Παπαπροκοπίου, Φαρμακοποιός, τηλ.: 6948724162, 
e-mail: [email protected]

ΣΦΕΕ

κα Μαρία Λεοντάρη, Διευθύντρια Επικοινωνίας ΣΦΕΕ, τηλ.: 210-6891101, 
e-mail:[email protected]

 

allertec_logo
chiesi_logo
fresenius_kabi_logo_thumb
galenica_logo gilead
menarini_new_eksw
novartis_logo Image_Pfizer_ekso2 pharmanel_logo
roche_logo servier_logo vian_logo
vianex_logo wmd(ekso)