Πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης ΣΦΕΕ

Πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης ΣΦΕΕ

 

Ο ΣΦΕΕ εργάζεται συστηματικά για την διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και γενόσημα φάρμακα, την διατήρηση και ενίσχυση των συνθηκών που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μελών του, ώστε να συνεχίσουν τα μέλη του απρόσκοπτα να προμηθεύουν την αγορά με φάρμακα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον εξορθολογισμό του δημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού. Αυτό πράττει ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του αποδεδειγμένα καθ’όλη την περίοδο της κρίσης που διανύει η χώρα μας, με αίσθημα ευθύνης και μέσα από ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που ορίζεται από τη Διαφάνεια και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 

 

Σε μια περίοδο κρίσης για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, ο κλάδος της Υγείας αποτελεί όχι μόνο ένα κρίσιμο στοιχείο κοινωνικής συνοχής αλλά και ένα πεδίο ευκαιριών για την υλοποίηση του «νέου αναπτυξιακού μοντέλου», που βασίζεται στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, την έμφαση σε κλάδους με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την υψηλή προστιθέμενη αξία, την αξιοποίηση εγχώριων ερευνητικών προσπαθειών και επιστημονικού κεφαλαίου.

 

 

Έτσι, ο ΣΦΕΕ αναπτύσσει ένα σημαντικό πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης και Ανάπτυξης. Με όχημα την καινοτομία, ο ΣΦΕΕ επιδιώκει να δώσει μέσω του προγράμματος αυτού ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της στήριξης της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων ιδεών στο χώρο της υγείας έμπρακτα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

 

 

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΦΕΕ, το οποίο βασίζεται σε 4 βασικούς στρατηγικούς πυλώνες την Ανάπτυξη, τη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνία και τον Δημόσιο Τομέα, έχει απώτερο στόχο να συνεισφέρει ενεργά στην οικονομία και στην απασχόληση και την προαγωγή της δημόσιας υγείαςΟ ΣΦΕΕ οφείλει να διατηρήσει τη δυναμική του παρά τις προκλήσεις μέσα από το πρίσμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, κρατώντας το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική.  Στόχος του είναι η ανάδειξή του σε θεσμικό φορέα ο οποίος συμβάλλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και υπεύθυνου μοντέλου λειτουργίας του συστήματος υγείας και της εδραίωσης του ως στρατηγικού συνεργάτη για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσα σε ένα πλαίσιο υπεύθυνης λειτουργίας.

 

 

4 Πυλώνες δράσης – ένας κοινός στόχος

 

proteraiothta_etairikh_koinwnikh_eythynh