Συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών

Συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών

Οι ασθενείς και η διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης στην αναγκαία θεραπεία τους βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και των εταιριών μελών του, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης και ανεπτυγμένης κοινωνίας. Το δικαίωμα όλων μας στην υγεία και η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις απαραίτητες θεραπείες αποτελούν αξιώματα τα οποία ο ΣΦΕΕ προσυπογράφει, αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις υπέρ αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Συνδέσμου.

 

Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων των Ελλήνων ασθενών, ο ΣΦΕΕ με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) διοργανώνει ημερίδες με εκπροσώπους των ενώσεων ασθενών και εκπροσώπους της ομάδας διαλόγου του ΣΦΕΕ με τις ενώσεις ασθενών, με στόχο την Ενίσχυση της συνεργασίας με ενώσεις ασθενών.

 

Τα συμπεράσματα των ημερίδων που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα κατέδειξαν ότι η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της φαρμακοβιομηχανίας και των ενώσεων ασθενών αποτελεί κοινό αίτημα των δυο μερών. Η ανάγκη πιο ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής, αλλά και ο κομβικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο ΣΦΕΕ στη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσαν τα κύρια θέματα που αναδείχθηκαν.

 

 

Αρχεία – παρουσιάσεις (επισυνάπτονται)

Δελτίο Τύπου ( επισυνάπτονται)