Συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών

Συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών

 

Οι ασθενείς και η διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης στην αναγκαία θεραπεία τους βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και των εταιριών μελών του καθώς αποτελούν αναπόσπαστο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης και ανεπτυγμένης κοινωνίας. Το δικαίωμα όλων μας στην  υγεία και η διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στις απαραίτητες θεραπείες αποτελούν αξιώματα τα οποία ο ΣΦΕΕ προσυπογράφει, αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις υπέρ αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του Συνδέσμου

 

 

Έχοντας ως στόχο τη βέλτιστη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων των Ελλήνων ασθενών, ο ΣΦΕΕ με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) προχώρησε στη διοργάνωση της πρώτης διαδραστικής  ημερίδας με εκπροσώπους των ενώσεων ασθενών και εκπροσώπους της ομάδας διαλόγου του ΣΦΕΕ με τις ενώσεις ασθενών, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00’ – 17:00’ στο ξενοδοχείο Divani Caravel (αίθουσα “Horizon”), με τίτλο: «Ενίσχυση συνεργασίας με ενώσεις ασθενών».

 

 

Τα συμπεράσματα της ημερίδας κατέδειξαν ότι η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της φαρμακοβιομηχανίας και των ενώσεων ασθενών αποτελεί κοινό αίτημα των δυο μερών. Η ανάγκη πιο ενεργούς και ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής, αλλά και ο κομβικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο ΣΦΕΕ στη διαμόρφωση ενός υγιούς πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσαν τα κύρια θέματα που αναδείχθηκαν.

 

 

Η ημερίδα περιλάμβανε ομιλίες εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας και των ενώσεων ασθενών, καθώς και εργαστήρια για την χαρτογράφηση των εμποδίων και την εύρεση πιθανών λύσεων για την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία των δύο πλευρών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλητών στην ημερίδα.

 

Αρχεία – παρουσιάσεις (επισυνάπτονται)

Δελτίο Τύπου (επισυνάπτεται)