Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη είναι πηγή Ζωής
Η φαρμακοβιομηχανία και το μέλλον της κοινωνίας στην Ευρώπη και τον κόσμο

 

Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), είναι μια επένδυση στην υγεία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επιβίωση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αποτελεί θέμα υψίστης εθνικής σημασίας καθώς μπορεί να αποτελέσει μια από τις κυρίαρχες πηγές ανάπτυξης της οικονομίας αυτή και την επόμενη δεκαετία.

 

Τα νέα φάρμακα σώζουν ζωές, εξαλείφουν ή/και σταθεροποιούν ασθένειες, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και παρατείνουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Παράλληλα, βοηθούν τα Εθνικά Συστήματα Υγείας να εξοικονομήσουν πόρους, μειώνοντας τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και αντικαθιστώντας συχνά δαπανηρές χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία ή μακροπρόθεσμη φροντίδα. Σε πολλές περιπτώσεις, η επεμβατική αντιμετώπιση για παθήσεις είναι δεκάδες φορές περισσότερο δαπανηρή από τη φαρμακευτική θεραπεία.
 
Στην κλινική έρευνα στηρίζει τις ελπίδες της η παγκόσμια κοινότητα για την αντιμετώπιση της τωρινής πανδημίας COVID-19, αλλά και την προφύλαξη από τις πιθανές μελλοντικές. Ο ΣΦΕΕ, έχοντας κατανοήσει πλήρως την προστιθέμενη αξία της Κλινικής Έρευνας, αγωνίζεται διαχρονικά, με τον πλέον δυναμικό τρόπο, για την ανάπτυξη της στην Ελλάδα.
 
Επιπλέον, τα νέα φάρμακα ενισχύουν την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγοντας ερευνητική τεχνογνωσία. Επιπλέον, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς ενώ εξασφαλίζουν ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Ίσως όμως το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της φαρμακοβιομηχανίας είναι η κεντρική συμβολή της στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας υψηλού προσδόκιμου ζωής.

 

Η έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και ιδιαίτερα δαπανηρή, η οποία μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια, με υψηλό ρίσκο, αφού από τα 10.000 υποψήφια φάρμακα μόνο 5 κατά μέσο όρο θα μπουν στη διαδικασία των κλινικών δοκιμών, και από αυτά το πολύ 1 θα καταφέρει να βγει στην αγορά.

 

Το κόστος για την ανακάλυψη νέων, πρωτότυπων, καινοτόμων φαρμάκων υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1 δισ. ευρώ ανά φάρμακο. Οι φαρμακευτικές εταιρίες ειδικεύονται στην εφαρμοσμένη έρευνα, που σχεδιάζει και αξιολογεί νέα μόρια ως πιθανά φάρμακα και ύστερα ελέγχει αυτές τις νέες θεραπείες αρχικά στο εργαστήριο και έπειτα σε ανθρώπους, εφόσον αποδειχθούν κατάλληλες με τρόπο απόλυτα ελεγχόμενο από τις διεθνείς και τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Χωρίς την εφαρμοσμένη έρευνα, οι περισσότερες ανακαλύψεις της βασικής επιστημονικής έρευνας πάνω στις διάφορες ασθένειες δεν θα έφταναν ποτέ στον ασθενή αλλά θα έμεναν στις δημοσιεύσεις και στα εργαστήρια.
 
Οι Κλινικές Μελέτες αποτελούν για την Ελλάδα μία μεγάλη ευκαιρία, η οποία παραμένει εν πολλοίς ανεκμετάλλευτη. Στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως πάνω από €35 δις και η Ελλάδα δυστυχώς απορροφά μόνο €40 εκατομμύρια! Η χώρα μας πληροί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και να πολλαπλασιάσει την επένδυση σε βάθος τριετίας, φτάνοντας μέχρι και τα €250 εκ. το χρόνο. Στρατηγικός στόχος του ΣΦΕΕ και των εταιριών μελών του είναι η ανάδειξη της χώρας μας σε Κέντρο Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών με διεθνή απήχηση που θα δώσει νέα πνοή και ώθηση, τόσο στη Δημόσια Υγεία, όσο και στην Εθνική Οικονομία.