Έρευνα και Ανάπτυξη

Έρευνα και Ανάπτυξη

Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη είναι πηγή Ζωής

Η φαρμακοβιομηχανία και το μέλλον της κοινωνίας στην Ευρώπη και τον κόσμο

 

Η επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), είναι μια επένδυση στην υγεία, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επιβίωση των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αποτελεί θέμα υψίστης εθνικής σημασίας καθώς μπορεί να αποτελέσει μια από τις κυρίαρχες πηγές ανάπτυξης της οικονομίας αυτή και την επόμενη δεκαετία.

 

Τα νέα φάρμακα σώζουν ζωές, εξαλείφουν ή/και σταθεροποιούν ασθένειες, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και παρατείνουν το προσδόκιμο επιβίωσης. Παράλληλα, βοηθούν τα Εθνικά Συστήματα Υγείας να εξοικονομήσουν πόρους, μειώνοντας τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη και αντικαθιστώντας συχνά δαπανηρές χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλεία ή μακροπρόθεσμη φροντίδα. Σε πολλές περιπτώσεις, η επεμβατική αντιμετώπιση για παθήσεις είναι δεκάδες φορές περισσότερο δαπανηρή από τη φαρμακευτική θεραπεία.

 

Επιπλέον, τα νέα φάρμακα ενισχύουν την εθνική οικονομία με την εισροή σημαντικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, εισάγοντας ερευνητική τεχνογνωσία. Επιπλέον, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εξειδικευμένους τομείς ενώ εξασφαλίζουν ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, άρα σε καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Ίσως όμως το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό της φαρμακοβιομηχανίας είναι η κεντρική συμβολή της στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας υψηλού προσδόκιμου ζωής.

 

Η έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και ιδιαίτερα δαπανηρή, η οποία μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια, με υψηλό ρίσκο, αφού από τα 10.000 υποψήφια φάρμακα μόνο 5 κατά μέσο όρο θα μπουν στη διαδικασία των κλινικών δοκιμών, και από αυτά το πολύ 1 θα καταφέρει να βγει στην αγορά.

 

Το κόστος για την ανακάλυψη νέων, πρωτότυπων, καινοτόμων φαρμάκων υπολογίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1 δισ. ευρώ ανά φάρμακο. Οι φαρμακευτικές εταιρίες ειδικεύονται στην εφαρμοσμένη έρευνα, που σχεδιάζει και αξιολογεί νέα μόρια ως πιθανά φάρμακα και ύστερα ελέγχει αυτές τις νέες θεραπείες αρχικά στο εργαστήριο και έπειτα σε ανθρώπους, εφόσον αποδειχθούν κατάλληλες με τρόπο απόλυτα ελεγχόμενο από τις διεθνείς και τοπικές ρυθμιστικές αρχές. Χωρίς την εφαρμοσμένη έρευνα, οι περισσότερες ανακαλύψεις της βασικής επιστημονικής έρευνας πάνω στις διάφορες ασθένειες δεν θα έφταναν ποτέ στον ασθενή αλλά θα έμεναν στις δημοσιεύσεις και στα εργαστήρια. Το 2009 κυκλοφόρησαν, σε όλο τον κόσμο, 25 νέα φάρμακα εκ των οποίων 12 ανακαλύφθηκαν στην Ευρώπη, 8 στις ΗΠΑ και 5 στην Ιαπωνία.

 

Η Φαρμακευτική Βιομηχανία επενδύει το 16.5% των πωλήσεών της στην Έρευνα. Ενδεικτικά, η βιομηχανία λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών που ακολουθεί, ξοδεύει στην Έρευνα ποσοστό 9,6% των πωλήσεών της και η βιομηχανία τροφίμων μόλις το 1,5%3. Στην Ευρώπη η βιομηχανία φαρμάκου επενδύει €30 δις. στην Ε&Α ετησίως, ενώ απασχολεί για το λόγο αυτό περίπου 700,000 ανθρώπους – κυρίως υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες. Όπως είναι φυσικό, στις τιμές των πρωτότυπων φαρμάκων ενσωματώνεται η διαδικασία απόσβεσης των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης. Μόνον έτσι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εξακολουθούν να παράγονται φάρμακα που βελτιώνουν την Υγεία και παρατείνουν τη Ζωή.

 

Στην Ελλάδα, σήμερα, διεξάγονται περίπου 250 κλινικές μελέτες πάνω σε νέα καινοτόμα φάρμακα, με συνολικό προϋπολογισμό 84 εκατομμυρίων ευρώ, τον χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι δυνατότητες της χώρας στον τομέα αυτό είναι πολύ μεγαλύτερες.

 

Κάθε πρωτοβουλία που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας είναι επιβεβλημένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας, πόσο μάλλον εάν επιπλέον, συνδυάζει και νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας και προαγωγή της καινοτομίας. Την αντίστοιχη στήριξη οφείλει να παρέχει από τη μεριά της και η Πολιτεία ενθαρρύνοντας τους ερευνητές, τα πανεπιστήμια, τους ιατρούς και τις φαρμακευτικές εταιρείες να επενδύουν στην αδιάκοπη αναζήτηση φαρμάκων.

 

Κατά τα τελευταία 60 χρόνια, η Ευρώπη έχει κάνει τεράστια πρόοδο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην υγεία και το προσδόκιμο ζωής, αυξάνοντάς το κατά 9 χρόνια. Τα φάρμακα έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επίτευξη της αύξησης του προσδόκιμου ζωής γενικότερα και των ετών υγιούς ζωής (Health Life Years), βοηθώντας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των μολυσματικών ασθενειών, των χρόνιων παθήσεων και, πιο πρόσφατα, του καρκίνου.

 

Ωστόσο, μεγάλες ανισότητες στην πρόσβαση των φαρμάκων εξακολουθούν να υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Εκτός από τη γήρανση που πληθυσμού, οι εκφυλιστικές ασθένειες αποτελούν την επόμενη μεγάλη πρόκληση για τα περισσότερα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αριθμός των Ευρωπαίων ηλικίας άνω των 65 ετών θα αυξηθεί κατά 75% κατά τα επόμενα 50 χρόνια, και η συχνότητα εμφάνισης της άνοιας θα υπερδιπλασιαστεί.

 

Η συνεχής βελτίωση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των Ευρωπαίων θα είναι ακόμη πιο σημαντική υπό το πρίσμα αυτής της δημογραφικής αλλαγής. Ως εκ τούτου χρειάζονται νέες αποτελεσματικές λύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επένδυσης στην υγεία καθώς και οι κοινωνικές δαπάνες.

 

Μέσα από την Ε&Α και τις πρωτοβουλίες σύμπραξης διαφόρων φαρμακευτικών εταιριών, η φαρμακευτική βιομηχανία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες θα επιτρέψουν την ανακατανομή πόρων, ώστε να καλυφθούν περισσότερες ιατρικές ανάγκες, αυξάνοντας έτσι και την οικονομική αποδοτικότητα των υπηρεσιών υγείας συνολικά.

 

EFPIA Manifesto for an Integrated Life Sciences Strategy in Europe

A vision towards a life sciences strategy for Europe, Brussels 2014

 

European healthcare systems are at a tipping point, driven by increasing burden of providing world-class care for populations that are living longer – at a time when austerity measures are putting on healthcare spending generally, and medicines expenditure in particular.

 

Access the Manifesto

Brochure

Full version