Πρόσβαση Ασθενών

Πρόσβαση Ασθενών

Η άμεση πρόσβαση των ασφαλισμένων στα φαρμακευτικά αγαθά βρίσκεται στον πυρήνα των δραστηριοτήτων μας και αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης και ανεπτυγμένης κοινωνίας.

 

Προτεραιότητα μας η πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες

 

Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στη υγεία και η διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών, ώστε να διασφαλίζεται αυτό το δικαίωμα, αποτελούν αξιώματα, τα οποία ο ΣΦΕΕ προσυπογράφει αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις υπέρ αυτών. Απόδειξη της μέγιστης σημασίας που αποδίδεται στο αδιαπραγμάτευτο του δικαιώματος αυτού, αποτελεί η επικέντρωση της δραστηριότητας των εταιρειών μελών μας στην έρευνα, την ανάπτυξη και τη διάθεση θεραπειών υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας που συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
 
Όλοι εμείς που δραστηριοποιούμαστε στο χώρο του φαρμάκου, εργαζόμαστε συστηματικά για την προστασία της ελευθερίας του κάθε ασθενούς να έχει πρόσβαση στις θεραπείες – παλαιότερες και νεότερες – σε εκείνες που έχουν κριθεί από την επιστημονική κοινότητα ότι είναι οι καταλληλότερες για την περίπτωσή του, απολαμβάνοντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη με τους μικρότερους δυνατούς κινδύνους. Ειδικότερα, η πρόσβαση των ασθενών στις νέες τεχνολογίες υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

 

Βασική πεποίθηση του ΣΦΕΕ αποτελεί η υιοθέτηση μιας ασθενοκεντρικής πολιτικής, με σεβασμό στο άνθρωπο, με προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, με ομαλή πρόσβαση σε νέα καινοτόμα φάρμακα και τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν την έκβαση μιας πάθησης, να μειώσουν τη θνησιμότητα, να αποτρέψουν μια νοσηλεία ή να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.