Θεσμικά Θέματα

Θεσμικά Θέματα

Τιμολόγηση

Δελτία Τιμών

2021 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2020 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2019 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2018 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2017 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2016 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2015 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2014 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2013 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2012 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2011 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2010 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2009 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2008 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2007 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2006 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2005 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2004 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2003 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2002 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2001 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

2000 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

1999 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

1998 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

1997 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

1996 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

1995 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

1994 - Δελτία Τιμών Φαρμάκων

Καθορισμός Τιμών

Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων

Αποζημίωση

Ε-συνταγογράφηση

Claw back – Rebate

Χρέη νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ

ΕΟΦ Θεσμικά Θέματα

Έπειτα από απόφαση του ΔΣ του ΣΦΕΕ καταργείται η βάση πληροφοριών στο site του ΣΦΕΕ με τις εγκεκριμένες ΠΧΠ λόγω της επικαιροποιημένης αντίστοιχης βάσης στο site του ΕΟΦ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο link που ακολουθεί αφήνετε τον διαδικτυακό τόπο του ΣΦΕΕ και εισέρχεστε στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ.

Στη σελίδα στην οποία θα οδηγηθείτε (Μενού ‘Ανθρώπινα’> Αναζήτηση προϊόντων) μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάσει Ονομασίας προϊόντων, Δραστικών Συστατικών, ATC ή Εταιρείας.

Εν συνεχεία, στον προβαλλόμενο πίνακα θα επιλέξετε την πληροφορία που σας ενδιαφέρει με σκοπό να δείτε τα πλήρη στοιχεία.

Στο section τεκμηρίωση θα εντοπίσετε ηλεκτρονικά την Περίληψη Χαρακτηριστικού Προϊόντος (SPC) και το Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη (ΦΟΧ), καθώς και εφόσον υπάρχει το link για τη Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης.

C

CALCITONIN -- spc's

CALCITRIOL

CALCIUM + VITAMIN C

CALCIUM CARBONATE

CALCIUM CARBONATE+CHOLECALCIFEROL -- spc's

CALCIUM FOLINATE

CAPTOPRIL

CAPTROPRIL + HYDROCHLORTHIAZIDE

CARBINOXAMINE MALEATE

CARBOCYSTEINE

CARBOCΙSTEINE -- spc's

CARBOPLATIN -- spc's

CARFECILLIN SODIUM

CARNITINE - L -- spc's

CARPROPHEN

CEFACLOR

CEFADROXIL

CEFALEXIN

CEFALEXIN MONOHYDRATE

CEFAMANDOLE

CEFAPIRIN

CEFATRIZINE

CEFAZOLIN

CEFAZOLIN SODIUM

CEFOTAXIME SODIUM -- spc's

CEFOXITIN

CEFRADINE

CEFTAZIDINE PENTAHYDRATE -- spc's

CEFTRIAXONE -- spc's

CEFTRIAXONE (ενέσιμο)

CEFTRIAXONE SODIUM -- spc's

CEFUROXIME

CEFUROXIME AXETIL -- spc's

CEFUROXIME SODIUM -- spc's

CELECOBIX -- spc's

CELIPROLOL HYDROCHLORIDE

CEPHALOTHIN

CEPHRADINE

CETAMINE Hcl

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Διάλυμα πόσιμο, σταγόνες -- spc's

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο -- spc's

CHENODEOXYCHOLIC ACID

CHLOQUINALDON

CHLORAMPHENICOL

CHLORAMPHENICOL - SULFACETAMIDE

CHLORAMPHENICOL ή σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή στην οφθαλμολογία

CHLORDIAZEPOXIDE + CLINIDIUM BROMIDE

CHLORDIAZEPOXIDΕ

CHLORIDE Sodium

CHLORMETHIAZOL

CHLOROFENOXAMINE HYDROCHLORIDE

CHLOROPROMAZINE -- spc's

CHLOROPYRAMINE HYDROCHLORIDE

CHLOROQUINALDON

CHLORPHENIRAMINE MALEATE -- spc's

CHLORPROMAZINE

CHLORPROMAZINE HYDROCHLORIDE -- spc's

CHLORPROPAMIDE

CHLORTALIDONE + RESERPINE

CHYMOTRYPSIN + TRYPSIN

CHYMOTRYPSIN A

CICLACILLIN

CIMETIDINE

CINNARIZINE

CINOXACIN

CIPROFLOXACIN

CISAPRIDE

CISPLATIN -- spc's

CITALOPRAM -- Κατεβάστε τα spc's

CLARITHROMYCIN

CLARITHROMYCIN (δισκία)

CLARITHROMYCIN (επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο & ελεγχόμενης αποδέσμευσης) -- spc's

CLARITHROMYCIN (κοκκία πόσιμο) -- spc's

CLARITHROMYCIN (κοκκία)

CLARITHROMYCIN Κόνις για διάλυμα -- spc's

CLEMASTINE FUMARATE

CLIDINIUM BROMIDE - CHLORODIAZEPOXIDE

CLINDAMYCIN PHOSPHATE -- spc's

CLINDAMYCIN PHOSPHATE ή HYDROCHLORIDE -- Κατεβάστε τα spc's

CLOBAZAM

CLOFIBRATE

CLOMETHIAZOLE

CLOMETHIAZOLE ή CLOMETHIAZOLE EDISILATE

CLOMIPHEN CITRATE

CLOMIPRAMINE

CLOMIPRAMINE HYDROCHLORIDE

CLOPENTHIXOL DIHYDROCHLORIDE

CLOPIDOGREL -- spc's

CLORAZEPATE

CLOTRIMAZOLE -- spc's

CLOZAPINE

CREMOPHOR-EL

CROMOGLYCATE SODIUM

CYPROEPTADINE

CYPROTERONE ACETATE

ΕΟΠΥΥ

Φαρμακοεπαγρύπνηση