Δελτίο τιμών Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2021-Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2021-Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη προστασίας των δεδομένων τους

30-09-2021 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Δελτίο Τιμών: α) Νέων φαρμάκων 2ου τριμήνου 2021 β) Νέων γενοσήμων Ιουνίου 2021 γ) Ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της...