Δελτίο τιμών Νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2021-Νεών Γενοσήμων Μαρτίου 2021-Ανατιμολόγηση Φαρμάκων και Γενοσήμων αυτών (23.06.2021)

23-06-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: “Δελτίο τιμών: α) νέων φαρμάκων 1ου τριμήνου 2021, β) νέων γενοσήμων Μαρτίου 2021 και γ) ανατιμολόγησης φαρμάκων αναφοράς λόγω λήξης...