Δελτίο τιμών νέων ΜΗΣΥΦΑ και επικαιροποίηση με ενσωμάτωση διοικητικών μεταβολών – (25.02.2021)

25-02-2021 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Δελτίο Τιμών Νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) Δ΄ Τριμήνου 2020 (Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου) και Επικαιροποίηση...