ΕΟΠΥΥ

13-05-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ)

13-05-2020 – Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με παράταση προθεσμίας της μη υποχρέωσης θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό»