ΣΦΕΕ-EFPIA ενημέρωση για τον COVID-19

ΣΦΕΕ ενημέρωση για τον COVID-19

Εμβολιάζοντας τον παγκόσμιο πληθυσμό κατά της COVID-19
Μέσα σε δύο μήνες (Δεκέμβριος 2021), η παγκόσμια παραγωγή εμβολίων COVID-19 θα ξεπεράσει τα 12 δις.