Αρχείο Πολυμέσων

Αρχείο Πολυμέσων

2021-2024 - Προεδρία κ. Ο. Παπαδημητρίου

2012-2015 - Προεδρία κ. Κ. Φρουζή

2013

ΣΦΕΕ INNOVATION PROJECT

Διαφάνεια στην πράξη

Μέχρι να βρεθεί το φάρμακο που θα μας κρατάει για πάντα νέους ... καταφέραμε να αυξήσουμε το όριο ζωής κατά 12 ολόκληρα χρόνια!

Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο

To νησί Σπιναλόγκα

Επώνυμο φάρμακο

Υγεία πάνω απ' όλα!

Το νέο Vortal του ΣΦΕΕ www.sfee.gr

Η ασφάλεια των φαρμάκων

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ