Τοποθέτηση του Προέδρου ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλη Αποστολίδη στο 11o Συνέδριο ΕΣΔΥ για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας

Να υπάρξει ένα περιβάλλον με λιγότερη αβεβαιότητα, με ρυθμισμένο τον τρόπο αποπληρωμής των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρίες, με σταθερά οργανωμένη συνεργασία