Χαιρετισμός ΣΦΕΕ

Θερινό Σχολείο 2013 της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών – Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα: «Τα οικονομικά της Υγείας και η αξιοποίηση τους...