Ισχυρό αποτύπωμα

Παρέμβαση του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στον Ελεύθερο Τύπο, 24 Δεκεμβρίου 2021