ΕΟΦ

Αντικατάσταση Γραμματέων

15/12/2014 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ αναφορικά με την Αντικατάσταση Γραμματέων στο Α’ Τμήμα Ε.Σ.Ε. Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Υποβολή Φύλλων έρευνας

Ανακοίνωση του ΕΟΦ ενόψει της Ανατιμολόγησης του Ιανουαρίου 2015 αναφορικά με την υποβολή φύλλων έρευνας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014