ΦΕΚ

490/Β/01.04.2015 – Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α3 (γ) /ΓΠ/οικ.23754 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 490/Β/01.04.2015 «Κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής εξέταστρου πέντε (5) ευρώ στις...