ΦΕΚ

ΦΕΚ 3376/Β/16.12.2014 – Θετικός κατάλογος

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ.108477 Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 3376/Β/16.12.2014 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν. 3816/2010, όπως...