Υπουργείο Υγείας

Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2019 (Τροποποίηση της Δ3(α)87611/13-12-2019 απόφασης)

20-12-2019 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: “Τροποποίηση της Δ3(α)87611/13-12-2019 απόφασης με θέμα: «Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου...

Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

21-11-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα: “Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος των ΚΑΚ μείωσης τιμής – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ”