24/04/1989
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 12540
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1630
Ενδείξεις κλπ.
28/03/1986
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 7084
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 750
Ενδείξεις κλπ.