21/01/2003
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 2581
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3897
Περίληψη Χαρ. Πρ.

24/06/1997
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 27463
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3117
Περίληψη Χαρ. Πρ.
19/12/1996
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 9670
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3022
Ενδείξεις κλπ.
17/04/1989
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 11483
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1677
Ορθή Επ. Ενδείξεις
22/01/1987
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 1177
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 939
Ενδείξεις κλπ.