10/06/1987
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 12744
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 1048
Ενδείξεις κλπ.
10/04/1984
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 11840
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 242
Ενδείξεις κλπ.