08/04/1998
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 12366
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3240
Περίληψη Χαρ. Πρ. & ΦΟΧ
15/07/1992
Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 21624
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 2289
Ενδείξεις κλπ.