Χάρτης ιστοσελίδας – Site map


Αρχική Σελίδα

Τελευταία Νέα
Ηλεκτρονικό Μητρώο Μη Παρεμβατικών Μελετών (ΜΜΠΜ) Δῆλον
mini-site Διαφάνεια στα Συνέδρια
Κώδικας Δημοσιοποίησης
mini-site Δωρεές/Χορηγίες
Πως να γίνετε Μέλος μας
mini-site Επιτροπής Κλινικών Μελετών του ΣΦΕΕ
Online Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων
Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5
 (Μόνο για Μέλη)

Κάντε μας Like στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Εγγραφείτε στο Youtube channel
Ακολουθείστε μας στο Linkedin
Προσθέστε μας στο Google Plus
Εγγραφείτε στο RSS μας
Προβολή χάρτη τοποθεσίας
efpia
Επικοινωνία
Χάρτης ιστοσελίδας
Όροι και Προϋποθέσεις

 

ΣΦΕΕ

Ποιοι Είμαστε
Διοικητικό Συμβούλιο
Στελέχη
Μέλη
Εγγραφή μελών
Καταστατικό
Πως δουλεύουμε
Επιτροπές
Γενική Συνέλευση (Μόνο για Μέλη)

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Βιωσιμότητα Συστήματος Υγείας
Πρόσβαση Ασθενών
Έρευνα & Ανάπτυξη
Κλινικές Μελέτες
>Γενικά Αρχεία / Πληροφορίες
Παρηγορητική Θεραπεία
Πρωτότυπα Φάρμακα
Βιολογικά Φαρμακευτικά Προϊόντα
Θεσμικά θέματα
Τιμολόγηση
>Δελτία Τιμών
>Καθορισμός Τιμών
>Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων
Αποζημίωση
E-συνταγογράφηση
Claw back – Rebate
Χρέη νοσοκομείων ΕΟΠΥΥ
ΕΟΦ Θεσμικά Θέματα
>SPCs ανά Φάρμακο & ανά Επιχείρηση
>SPCs ανά Δραστικό Συστατικό
>Γενόσημα
>Ανανεώσεις Αδειών Κυκλοφορίας
>Παράβολα
>Φάρμακα Υψηλού Κόστους
>ΜΗΣΥΦΑ
ΕΟΠΥΥ
Φαρμακοεπαγρύπνηση
Προαγωγή Δημόσιας Υγείας

 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Οικονομία
Απασχόληση
Κοινωνία
Ανάπτυξη

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Διαφάνεια – Κώδικας Δεοντολογίας
Κώδικας Δεοντολογίας
>Κώδικας Δεοντολογίας ΣΦΕΕ
>>ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΦΕΕ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (E&Y Report) (Μόνο για Μέλη)
Κώδικας Δημοσιοποίησης ΣΦΕΕ
Κώδικας Δεοντολογίας Ασθενών
Διαφάνεια στα Συνέδρια
Διαφάνεια στις Δωρεές
Διαφάνεια στις Κλινικές Μελέτες

Πρόγραμμα Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης ΣΦΕΕ
Συνεργασία με Ενώσεις Ασθενών
Η κοινωνική πρωτοβουλία «ΠροΣfEEρουμε»
Δράσεις μελών
Παλαιότερες Δράσεις
Tράπεζα Φαρμάκου
Innovation Project

 

ΤΥΠΟΣ

Τελευταία Νέα – Τύπος
ΦΕΚ
Χρέη Νοσοκομείων & Ασφ. Ταμείων
ΕΟΦ
ΕΟΠΥΥ
ΗΔΙΚΑ – Η/Σ
Υπ. Υγείας
Δελτία Τύπου
Άρθρα – Συνεντεύξεις-Ομιλίες
Προέδρου/Μελών Δ.Σ.
Γενικών Δ/ντών Εταιρειών-Μελών ΣΦΕΕ
Στελεχών ΣΦΕΕ
Facts & Figures
Media Kit
Επικοινωνία
Αρχείο Πολυμέσων
Videos – Audios
>Videos Προέδρου & Μελών Δ.Σ.
>Videos-Audios σχετικά με τον ΣΦΕΕ (Διαγωνισμοί κλπ)
>Videos-Audios Εκπροσώπων ΣΦΕΕ
Καταχωρήσεις ΣΦΕΕ
Δελτία Τύπου – Ανακοινώσεις άλλων Φορέων
EFPIA News

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φαρμακευτική Νομοθεσία (Μόνο για Μέλη)
Αναζήτηση κατά θέμα
Αρχείο
Εγκύκλιοι ΕΟΦ
Μελέτες – Στοιχεία Φαρμακευτικού Κλάδου
Μελέτες / Στοιχεία / Στοιχεία ΟΟΣΑ
>Μελέτες
>Στοιχεία
>Στοιχεία ΟΟΣΑ

Επιστημονικές Μελέτες
>Περιλήψεις
>Πλήρη Κείμενα (Μόνο για Μέλη)
Παρουσίασεις – Γραφήματα
Θέσεις και Προτάσεις ΣΦΕΕ

Συνέδρια – Σεμινάρια ΣΦΕΕ

Έντυπα
Επιστολές ΣΦΕΕ (Μόνο για Μέλη)
Ημερήσια Δημοσιότητα (Μόνο για Μέλη)

 

BLOG

 

QUICK LINKS

 

#WeWontRest

 

Site map

 

Home Page

Latest News
Δῆλον mini-site – Electronic Register for Non-Interventional Studies
Transparency in Conferences mini-site
Disclosure Code
Donations/Sponsorships mini-site
Becoming a Member of SFEE

Special Clinical Trials Committee’s mini-site
Online Ticketing System
Like us on Facebook
Follow us to Twitter
Subscribe to Youtube channel
Follow us to Linkedin
Add us to Google Plus
Join in RSS
View Google – Map Data
efpia
Contact us
Site map
Terms and Conditions

 

SFEE

About us
Board
Executive Team
Membership
Members Subscription
Statute
Our Work
Working Parties
General Assembly (Members-only)

 

TOPICS

Healthcare System Sustainability
Patient Access
Research and Development
Clinical Trials
>Files / Info
On patent medicines
Biological Pharmaceutical Products
Market Access
Pricing Bulletins
Pricing Determination
Reimbursement
E-prescription
Claw back – Rebate
Hospital Debts / EOPYY
EOF Topics
>SPCs mini-site
>Press Releases
>Entry Fees
>High-Cost Medicines
>Scientific Events
EOPYY
Pharmacovigilance
Promotion of Public Health

 

CONTRIBUTION

Economy
Employment
Society
Growth

 

RESPONSIBILITY

Transparency – Code of Ethics
Code of Ethics
>SFEE’s Code of Ethics
>>SFEE’s report according to the Article 18 par. 2 of the Code of Ethics (Members-only)
Disclosure Code
Patients Code of Ethics
Conferences Transparency
Transparency in Donations
Transparency in Clinical Trials

SFEE’s Corporate Social Responsibility programme
The Social Initiative “proSfEEroume”
Members CSR Actions
Past CSR Actions
Bank of Medicines
Innovation Project

 

PRESS

Latest News
Pharmaceutical Legislation
Hospital Debts / EOPYY
EOF
EOPYY
Ministry Of Health
Press Releases
Articles – Interviews – Speeches
President/Board Members
SFEE Executive Team
Facts & Figures
Media Kit
Contact us
Multimedia
Videos – Audios
>President/Board Members Videos
SFEE’s Advertisements
Other stakeholders Press Releases
EFPIA News

 

LIBRARY

Pharmaceutical Legislation (Members-only)
Archive
EOF Circulars

Studies – Pharmaceutical Market Data
Studies – Data – OECD Data
>Studies
>Data
>OECD Data

Scientific Documentation
>Executive Summary of the Study
>Full text of the Study (Members-only)
Presentations – Slides
SFEE Positions
SFEE’s Conferences – Workshops

Leaflets
SFEE’s Letters (Members-only)

 

BLOG

 

QUICK LINKS

 

#WeWontRest