Χαιρετισμός Καθ. Κ. Δημόπουλου, τ. Πρύτανη, Προέδρου Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (2ο αρχείο)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ : ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

•    Η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας αξιολογεί και γνωματεύει το χρόνο περίπου:

151 :  Αρχικές
523 :  Τροποποιήσεις

 

•    Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης :

Κάθε χρόνο εισροή συναλλάγματος 100εκατ. περίπου ευρώ

Τα χρήματα αυτά κατανέμονται :

– ΥΠΕ 5%
– Νοσηλευτικά Ιδρύματα 15%
– ΕΟΦ κάθε συνεδρία 50.000 ευρώ περίπου x 11 μήνες = 550.000 ευρώ
– Ερευνητές ανάλογα με την Κλινική Μελέτη

•    Όφελος για τα νοσηλευτικά ιδρύματα :

– Εισπράττουν χρήματα, το 15% του αρχικού προϋπολογισμού κάθε μελέτης
– Ξοδεύουν λιγότερα χρήματα
– Τα χορηγούμενα σκευάσματα προσφέρονται δωρεάν – οι παρακλινικές και απεικονιστικές εξετάσεις καλύπτονται από τους χορηγούς
– Προσφέρουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές υπηρεσίες: οι νοσηλευόμενοι επωφελούνται από φαρμακευτικά σκευάσματα νέας τεχνολογίας

 

•    Όφελος για τους ερευνητές :

– Βελτιώνουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό και τη γραμματειακή υποστήριξη
– Προσλαμβάνουν επιστήμονες – ερευνητές με λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επίσης διοικητικούς υπαλλήλους και νοσηλευτές : ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας σε μία χώρα τόσων ανέργων
– Παράγουν ερευνητικό έργο που δημοσιεύεται σε περιοδικά ελληνικά αλλά και διεθνή, προβάλλοντας το ελληνικό όνομα, τα νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια της χώρας μας. Επιδεικνύουν ανθρώπους που εργάζονται, παράγουν και δημιουργούν

Συμπερασματικά, για όλους τους πιο πάνω λόγους πιστεύουμε ότι οι Κλινικές Μελέτες αποτελούν πραγματική εθνική επένδυση.

Η κωδικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών και η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας μπορεί να αυξήσουν σημαντικά και ανταγωνιστικά τον αριθμό των αξιόπιστων Κλινικών Μελετών στη χώρα μας, αυξάνοντας έτσι και το ύψος της χρηματοδότησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η βελτίωση της γραμματειακής και τεχνολογικής υποστήριξης του γραφείου της ΕΕΔ προκειμένου να γίνει πιο ευέλικτο και πιο ανταγωνιστικό. Με αυτές τις προϋποθέσεις τα 100 εκατ. ευρώ που εισρέουν στη χώρα μας μπορούν να διπλασιαστούν ή και να τετραπλασιαστούν.

Αρχείο docx (17KB)